PRZEDSZKOLA – Rekrutacja

Od 1 marca do 10 marca 2023 r.  w godzinach pracy placówki rodzic składa deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Od 13 marca do 24 marca 2023 r. rodzic składa elektronicznie na stronie https://nabor.pcss.pl/oborniki wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola. Wygenerowany w systemie wniosek … Czytaj dalej PRZEDSZKOLA – Rekrutacja