Sołectwa – informacje

Gmina Oborniki to 55 miejscowości, z czego aż 45 to wsie sołeckie. Nasi sołtysi obecną kadencję rozpoczęli na początku 2015 roku i pełnić ją będą do roku 2019. Wśród nowych sołtysów jest 28 mężczyzn i 17 kobiet. Średnia wieku sołtysów wynosi 50 lat. Najmłodszy jest wśród nich Gracjan Barnaś z Bogdanowa, zaś zaszczytne miano sołtysa seniora zyskał Stanisław Kania z Dąbrówki Leśnej. Najdłużej swoją funkcję pełnią Hipolit Kowalski (Ślepuchowo) – od 1984 r., Marian Krzysztofczyk (Niemieczkowo) – od 1988r. Prawdziwą weteranką wśród kobiet jest Krystyna Ruks (Nowołoskoniec) – sołtysuje ona od 1991 r.

WYNAJEM ŚWIETLIC WIEJSKICH – FORMULARZE