Młodzieżowa Rada Miejska – terminy posiedzeń

IX Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Obornikach III kadencji 2015-2017, odbędzie się 17 stycznia 2017 r.  o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Dyskusja dot. organizacji spotkania z trenerami personalnymi na temat zdrowego odżywiania, aktywnego trybu życia oraz motywacji do działania.
4. Propozycje Młodzieżowej Rady Miejskiej dotyczące:
a) organizacji pogadanki w szkołach na temat rasizmu, używek oraz przemocy,
b) aktywnego spędzania czasu w ferie zimowe,
c) organizacji walentynek.
5. Przedstawienie propozycji ze skrzynek pomysłów.
6. Wolne głosy, wnioski i zapytania członków Rady.
7. Zamknięcie sesji.