Młodzieżowa Rada Miejska – terminy posiedzeń

Serdecznie zapraszam na VI sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Obornikach IV kadencji 2017-2019, która odbędzie się 13 marca 2018 r. o godz. 10.00 (wtorekw sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76.

 Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z IV i V sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej.
  4. Sprawozdanie Komisji Spraw Społecznych z prac między sesjami (przedstawi przewodniczący Bartosz Barszcz).
  5. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury Gminnej z prac między sesjami (przedstawi przewodniczący Franciszek Goźdź).
  6. Sprawozdanie Komisji Kultury i Oświaty z prac między sesjami (przedstawi przewodnicząca Klaudia Nowak).
  7. Sprawozdanie Komisji Sportu i Rekreacji z prac między sesjami (przedstawi przewodniczący Dorian Zachciał).
  8. Dyskusja na temat potrzeb obornickich szkół ( dyrektorzy szkół, przedstawiciele samorządów szkolnych, Burmistrz, Starosta Obornicki, Dyrektor CUW, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego).
  9. Wolne głosy, komunikaty, wnioski i zapytania członków Rady.
  10. Zamknięcie sesji.