Młodzieżowa Rada Miejska – terminy posiedzeń

Serdecznie zapraszam na VIII sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Obornikach IV kadencji 2017-2019, która odbędzie się 4 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 (poniedziałekw sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej.
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania rzecznika prasowego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Obornikach.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Infrastruktury Gminnej.
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Kultury i Oświaty.
  7. Wolne głosy, komunikaty, wnioski i zapytania członków Rady.
  8. Zamknięcie sesji.