Lüchow

9.706 liczba mieszkańców


Na początku 19-go wieku została powszechnie przyjęta dla  naszego powiatu nazwa „Hanowerski Wendland” Od tego czasu wyrażenie to jest  stałą częścią kartograficznych nazw, najpierw w stosunku do południowej części  jako historycznego terytorium Wendlandu, a później wszedł w obieg skrót  „Wendland” dla całego powiatu. Jest to zapożyczenie z języka handlowców. Nazwa ta ma przypominać  teraźniejszości, że w przeszłości tereny te były zamieszkiwane przez „Wendow”  (Wendowie = Łużyczanie, ale nie z regionu łużyckiego). Ta grupa narodowościowa,  razem ze swoim językiem, utraciła 
z biegiem czasu swój odrębny charakter,  ponieważ częściowo wymarła, względnie została zasymilowana. Ale ślady ich  ówczesnego życia są dzisiaj nadal widoczne.
Ze względu na to, że w Niemczech istnieją jeszcze 2  miejscowości o nazwie Lüchow (w Meklemburgii i hrabiostwie Lauenburg) dodaje sie  do nazwy pocztowej Lüchow w nawiasach słowo „Wendland”.

Szczególną wartość dla historii Lüchow mają wykopaliska na górze Zamkowej, które pozwoliły wydobyć ważne fakty dotyczące słowiańskich wałów obronnych. Dendrologiczne badania zdobytych  konstrukcji drewnianych wału obronnego pochodzą z 9-go wieku naszej ery. Zdumiewające jest to, że nie oczekiwano w okolicach Lüchow znaleźć ślady słowiańskiej siedziby obronnej z tak późnego okresu. Z tego powodu można położyć namacalny początek historii Lüchowa o 200 lat wstecz.

Dzisiaj wiemy, ze początkiem Lüchow była słowiańska siedziba,  która leżała na bagnistych terenach w pobliżu przejścia przez rzekę Jeetzel.  Dzisiejsze badania nazewnictwa geograficznego mówią w przeciwieństwie do  starych, że nazwa Lüchow pochodzi od nazwy własnej. Wobec tego nazwa Lüchow  pochodzi od słowa ze starożytnego języka połabskiego plemiona. Słowo to brzmi  „Ljuch”. Plemię draweno-połabskie używało rożnych form wymowy: Ljauch lub  Lieschie. Z tych form rozwinęła się dzisiejsza nazwa Lüchow.


Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.luechow.de


Burmistrz Luchow
Hubert Schwedland
Der Samtgemeindebürgermeister
Theodor-Körner-Straße14
29439 Lüchow (Wendland)
Telefon: (05841) 126-0
Fax: (05841) 126-279
E-Mail: samtgemeinde@luechow.de