KOMISJE RADY MIEJSKIEJ

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego:

1) Beata Matelska – Przewodnicząca;

2) Jarosław Paulus;

3) Błażej Pacholski;

4) Artur Wróblewski;

5) Anna Rydzewska.

Komisja Gospodarki Terenowej, Inwentaryzacji Mienia i Bezpieczeństwa Publicznego:

1) Paweł Dreger – Przewodniczący;

2) Marek Lemański;

3) Jarosław Nosal;

4) Ewa Kaźmierczak;

5) Renata Małyszek.

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska:

1) Zygmunt Klupczyński – Przewodniczący;

2) Adam Stańko;

3) Henryk Brodniewicz;

4) Irena Magdziarek.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych:

1) Waldemar Cyranek – Przewodniczący;

2) Andrzej Gintrowicz;

3) Edyta Mikołajczak;

4) Ariel Mańczak;

5) Krzysztof Piotrowski.

Komisja Rewizyjna:

1) Jarosław Paulus – Przewodniczący

2) Beata Matelska;

3) Paweł Dreger;

4) Andrzej Gintrowicz;

5) Marek Lemański;

6) Adam Stańko;

7) Anna Rydzewska.