Gospodarka

Historia gospodarcza Ziemi Obornickiej ukazuje bogate tradycje rzemieślniczo – handlowe. Już w IX wieku prężnie funkcjonowały na tym terenie grody, które oprócz funkcji obronnej, pełniły również ogromną rolę w rozwoju tutejszej gospodarki. Trzecią gałęzią gospodarki było rolnictwo.


Dzisiejsza gospodarka to przede wszystkim działalność małych i średnich przedsiębiorstw, które najliczniej powstawały w latach dziewięćdziesiątych, po okresie upadku największych obornickich zakładów przemysłowych z branży meblarskiej, budowlanej i spożywczej. Dzięki aktywności mieszkańców częściowo udało się zmniejszyć negatywne zjawisko bezrobocia. Obecnie na obornickim rynku działa ponad 2 600 podmiotów gospodarczych, które udoskonalając technologię, zdobywając certyfikaty potwierdzające jakość wyrobów, doskonale radzą sobie również na rynkach europejskich. Pozytywny klimat dla rozwoju gospodarki spowodował, że wiele firm zdecydowało się właśnie tutaj rozwinąć produkcję.


Produktem szczególnie znanym, nie tylko w naszym kraju, który wpłynął zdecydowanie na kształt lokalnej gospodarki jest płyta warstwowa. Ten materiał budowlany, potocznie zwany „płytą obornicką” , wytwarzany już w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku przez Przedsiębiorstwo Produkcji Lekkiej Obudowy Hal Przemysłowych „Metalplast”. Obecnie w mieście i gminie istnieje kilkadziesiąt firm, które oparły działalność na płycie warstwowej.
Nadal o sile lokalnej gospodarki decyduje również rynek usług i handlu. Silne jest również rolnictwo, które dzięki glebom dobrej i średniej klasy głównie oparte jest na uprawie zbóż, ziemniaków i kukurydzy.


Dzięki aktywności mieszkańców, zaangażowaniu w rozwój gospodarczy lokalnych władz, bliskość ogromnego rynku zbytu, jakim jest Poznań, pełnej infrastrukturze z zakresu obsługi prawno – finansowej, wykształconej kadrze pracowniczej oraz ciągle polepszającej się infrastrukturze Oborniki to doskonałe miejsce dla rozwijających się firm.