Aktualności

Złóż wniosek o dofinansowanie „Piecyk – 2017”

Złóż wniosek o dofinansowanie „Piecyk – 2017”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu planuje 16 sierpnia ogłoszenie naboru wniosków w ramach programu „Piecyk – 2017” na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych skierowanego do osób fizycznych.

Celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym poprzez modernizację/wymianę źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych na obszarze województwa wielkopolskiego, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla (CO2).

Osoby fizyczne będą mogły ubiegać się o dofinansowanie w formie pożyczki z możliwością umorzenia do 40% na pokrycie 100% kosztów kwalifikowanych na modernizację/wymianę źródeł ciepła wraz z ewentualną modernizacją/wymianą instalacji c.o. i c.w.u

Prezentacja dot. programu

źródło: WFOŚiGW Poznań

Więcej informacji