Aktualności

Zdobądź stypendium pomostowe na studia!

Zdobądź stypendium pomostowe na studia!

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu informuje, że zostało podpisane porozumienie pomiędzy ANR, a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi dotyczące realizacji XV edycji „Program Stypendiów Pomostowych 2017/2018”.

Program adresowany jest tylko do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponad gimnazjalną w 2017 roku. Stypendium pomostowe przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku stacjonarnych studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie.

Nabór kandydatów na stypendystów zostanie przeprowadzony wg zasad określonych w „Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2017/2018”. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości- http://www.stypendia-pomostowe.pl/

Od dnia 3 lipca 2017 r. do dnia 18 sierpnia 2017 r. (do godzin 16:00)– kandydat do stypendium wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl a następnie wydrukowany i podpisane wniosek wraz z załącznikami zgodnymi z wydrukowaną z systemu listą załączników przekazuje do Oddziału Agencji w Poznaniu, ul. Fredry 12. 

W sprawach wątpliwych dotyczących stypendiów proszę kontaktować się z pracownikiem Oddziału Terenowego ANR w Poznaniu p. Sylwią Kujawiak tel. 61/85-60-610.