Aktualności

Najbliższa sesja Rady Miejskiej już jutro

Najbliższa sesja Rady Miejskiej już jutro

Serdecznie zapraszam na XXXVII (37) sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 26 kwietnia 2017 r. o godz. 9.00 (środa) w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Obornikach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Obornik z prac w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdania komisji z prac w okresie między sesjami.
 6. Zapytania do przewodniczących komisji w zakresie dotyczącym przedstawionych sprawozdań.
 7. Zapytania radnych do przedstawicieli Zarządu i Rady Powiatu Obornickiego oraz zaproszonych gości.
 8. Zapytania sołtysów.
 9. Podjęcie apelu w sprawie przystąpienia Gminy Oborniki do „Sieci Miast Przyjaznych Starzeniu” (osoba referująca: p.o. Specjalisty ds. Pożytku Publicznego Błażej Matczuk).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na 2017 r. (osoba referująca: Skarbnik Gminy Joanna Gzyl).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki na lata 2017-2041 (osoba referująca: Skarbnik Gminy Joanna Gzyl).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis (osoba referująca: Kierownik Referatu Podatkowego Joanna Desperak-Zając).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki (osoba referująca: p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Monika Rasztorf).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej
  w Obornikach, stanowiącej własność Gminy Oborniki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (dz. nr 663/3; osoba referująca: p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Monika Rasztorf).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej
  w Obornikach, stanowiącej własność Gminy Oborniki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (dz. nr 294; osoba referująca: p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Monika Rasztorf).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej
  w Obornikach przy ulicy Garażowej, stanowiącej własność Gminy Oborniki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (osoba referująca: p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Monika Rasztorf).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej
  w Obornikach przy ulicy Edmunda Stefanowicza, stanowiącej własność Gminy Oborniki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (osoba referująca: p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Monika Rasztorf).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Oborniki przy ulicy Powstańców Wielkopolskich, stanowiącej własność Gminy Oborniki (osoba referująca: p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Monika Rasztorf).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości położonej w miejscowości Kiszewo, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki (osoba referująca: p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Monika Rasztorf).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego (osoba referująca: p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Monika Rasztorf).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na terenie Obornik strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych (osoba referująca: Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Przemysław Mączyński).
 22. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 23. Interpelacje i informacje o odpowiedziach na interpelacje złożone na poprzedniej sesji.
 24. Zapytania, wnioski i odpowiedzi na zapytania radnych.
 25. Wolne głosy.
 26. Zamknięcie sesji.

Około g. 11.00 planowana jest dłuższa przerwa na pokazowy przejazd radnych nowym autobusem komunikacji gminnej.