Aktualności

Uwaga rodzice!

Uwaga rodzice!

Rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli, „zerówek” oraz klas I szkół podstawowych. W czasie trwającej reformy chcemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na organizację „zerówek” w szkołach podstawowych. Oprócz wprowadzonych od 2016 roku rozwiązań polegających na zapewnieniu:

 1. opieki nad dziećmi –  oddziały przedszkolne działają  od 6.30 – 17.00 i są uzależnione od  zapotrzebowania rodziców, grupy liczą maksymalnie 25 dzieci,
 2. posiłków – trzy posiłki dziennie,
 3. opieki podczas ferii i wakacji – w dyżurnych placówkach,
 4. kadry nauczycielskiej posiadającej pełne kwalifikacje pedagogiczne,
 5. oddzielenia  dzieci w zerówkach od uczniów klas starszych,
 6. systemu bezdzwonkowego – czyli czasowej organizacji zajęć dostosowanej do potrzeb i możliwości dzieci,               
 7. nauki języka angielskiego,
 8. realizacji w ramach zajęć edukacyjnych (5 godzinnych obowiązkowych) zajęć rytmiczno-muzycznych, plastycznych,
 9. zajęć logopedycznych dla dzieci posiadających takie zapotrzebowanie,
 10. realizacji podstawy programowej zgodnej z wymogami MEN,

w 2017 roku w zerówkach, w szkołach podstawowych na terenie miasta Obornik, od września wprowadzany dodatkowo – całkowicie bezpłatnie–  pakiet edukacyjny obejmujący w każdym tygodniu:

 1. dodatkową godzinę nauczania języka angielskiego,
 2. „ z pływaniem za pan brat”- godzinę nauki pływania na basenie CRO,
 3. dodatkową godzinę zajęć rytmiczno-muzycznych,
 4. dodatkową godzinę zajęć teatralno-polonistycznych,
 5. dodatkową godzinę zajęć rehabilitacyjno-korekcyjnych, organizowanych naprzemiennie z zajęciami logicznymi – „Mamo ja już potrafię grać”.

 Jednocześnie w dniach 20-22 kwietnia 2017 zapraszamy Państwa na „drzwi otwarte”

 • 20 kwietnia od godz 17 do Szkoły Podstawowej nr 3,
 • 21 kwietnia od godz 17 do Szkoły Podstawowej nr 4 – UNICEF,
 • 22 kwietnia od godz. 10 do Szkoły Podstawowej nr 2.

W ww. placówkach otrzymacie Państwo pełną informację na temat organizacji zerówek i klas pierwszych począwszy od  1 września 2017 r.

Zarządzenie 710 ws harmonogram publiczne przedszkola i I klasy sp

zal_1 zarządzenie 710

zal_2 zarządzenie 710