Aktualności

Po 40 latach obwodnica Obornik wpisana do realizacji

Po 40 latach obwodnica Obornik wpisana do realizacji

Po 40 latach mówienia o planowanej obwodnicy Obornik w ramach drogi krajowej S 11, w końcu pojawiają się konkrety.

Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad są już oficjalne dokumenty potwierdzające budowę obwodnicy  z podziałem na etapy i czas realizacji. Obwodnica Obornik podzielona została na dwa etapy do realizacji.

Pierwszy etap to odcinek Ujście – Oborniki o długości 49 km, który ma być zrealizowany w maksymalnym okresie do listopada 2025 r. Kolejny etap ten ważniejszy dla mieszkańców Gminy Oborniki to odcinek Poznań – Oborniki.  Oddanie tego 23 kilometrowego odcinka drogi to także listopad 2025 r.

Wskazany termin realizacji uzależniony jest przede wszystkim od braku stosownej dokumentacji koncepcji budowy obwodnicy na cały odcinku od Poznania aż do Ujścia, oraz na uzyskaniu odpowiednich pozwoleń środowiskowych. Przedstawione przez GDDKiA  harmonogramy są prognozą, jednak najważniejszą informacją jest ta, że obwodnica Obornik znajduje się w załączniku przekazanym przez  Ministra do spraw transportu jako jedna z inwestycji wpisanych do realizacji