Aktualności

Jesteś za przebudową dużego dworca? Złóż deklarację!

Jesteś za przebudową dużego dworca? Złóż deklarację!

Po uzyskaniu dotacji na budowę węzła komunikacyjnego Oborniki Miasto przyszedł czas na duży dworzec.

Gmina Oborniki, przygotowując się do realizacji zadania pn. Węzły integracji–budowa systemu funkcjonalnych punktów przesiadkowych. Budowa węzła przesiadkowego Oborniki i rozbudowa węzła Oborniki Miasto, rozbudowa i modernizacja infrastruktury przystankowej opracowała projekt będący rozwinięciem mobilności miejskiej łącząc podstawowe formy transportu zbiorowego, tj. komunikację kolejową i autobusową (pozamiejską i miejską) z funkcjami „parkuj i jedź” („park&ride”) oraz „pocałuj i jedź” („kiss&ride”).

Jednym z kryteriów branych pod uwagę przy ocenie wniosku o dofinansowanie inwestycji będzie poparcie społeczne dla jego realizacji. Dlatego też zachęcamy do wypełnienia załączonych deklaracji poparcia i dostarczenia/odesłania ich na adres Urzędu Miejskiego w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76 (Biuro Obsługi Interesantów) – parter.    

deklaracje poparcia_firmy

deklaracje poparcia_osoby prywatne