Aktualności

Burmistrz Obornik Tomasz Szrama unowocześnia Radę Miejską w Obornikach

Burmistrz Obornik Tomasz Szrama unowocześnia Radę Miejską w Obornikach

200 tysięcy stron – tyle co roku drukuje urząd dla 21 radnych. To wyniki badań przygotowanych przez niezależne firmy audytorskie, które dokonały szczegółowej analizy ilości stron A4 drukowanych na potrzeby rady miejskiej.

Przy uwzględnieniu czasu pracy pracowników potrzebnych do wygenerowania takiej ilości dokumentów, kosztów związanych z zakupem papieru, tonerów, a także obsługi maszyn wynika iż średni minimalny koszt wydruku jednej strony A4 to 0,30 zł. Wyliczenie zatem jest bardzo proste, obsługa w wersji papierowej rocznie kosztuje podatników minimum 60.000 zł !

Aby znacząco obniżyć te koszty Burmistrz Obornik Tomasz Szrama podjął decyzję o wdrożeniu programu eSesja. Jest to nowoczesny pakiet programowy umożliwiający kompleksową integrację wszystkich najważniejszych zadań realizowanych przez Radę Miejską w Obornikach.  Program umożliwia przygotowywanie porządków obrad Rady Miejskiej i komisji oraz interaktywne przeprowadzanie posiedzeń w oparciu o specjalnego asystenta.

eSesja skraca czas niezbędny do przygotowania posiedzeń rady, dystrybucji dokumentów wśród radnych oraz systematyzuje posiedzenia. W przypadku rad, gdzie radni posiadają laptopy, lub tablety, dodatkowo likwiduje koszty druku materiałów sesyjnych, gdyż pozwala na w pełni elektroniczną dystrybucję dokumentów.

Obsługuje zarówno tablety, komputery stacjonarne oraz laptopy.

System przygotowany w taki sposób, aby dostęp do niego możliwy był przez klasyczną przeglądarkę internetową. Dzięki temu eSesja jest niezależna od systemu operacyjnego i może działać na każdym komputerze i tablecie.
Automatyzuje komunikację wewnątrz rady.

Biuro Rady zyskuje doskonałe narzędzie do przygotowywania porządków obrad, drukowania dokumentów sesyjnych, elektronicznego powiadamiania Radnych (za pośrednictwem maila i SMS).

eSesja to równiez innowacyjny i bardzo prosty w użytkowaniu system do głosowania.
eSesja to również najbardziej korzystny na rynku system do obsługi głosowań. W niskiej cenie, rada zyskuje kompleksowy system do zarządzania pracami, obiegu dokumentów, a także głosowania.

Umożliwia błyskawiczny dostęp do informacji w każdym miejscu na świecie i na każdym urządzeniu.
Dostęp do danych zgromadzonych w systemie możliwy jest przez Internet. Dzięki temu radni, urzędnicy, czy mieszkańcy, mogą zapoznać się z dokumentami przygotowanymi przez Biuro Rady, przebywając nawet na wakacjach!

Koszt wdrożenia oprogramowania (wraz z urządzeniami – tabletami, to 31 tys. zł Oznacza to, że eSesja zwróci się już po 6-7 miesiącach swojego funkcjonowania i już w pierwszym roku przyniesie realne oszczędności. W kolejnych latach będą  one jeszcze większe, koszt roczny utrzymania systemu bowiem to ok. 10 tys. zł. W związku z tym  oszczędności wyniosą 50 tys. rocznie.

W czasach gdy samorządy szukają oszczędności ta innowacyjność przyniesie zdecydowane obniżenie kosztów administracji – podkreśla burmistrz Tomasz Szrama.